Doorgaan naar artikel

Welkom gast

Servicevoorwaarden

Wij leveren diensten aan u met inachtneming van de mededelingen, voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn vastgelegd. Bovendien zult u zich houden aan de regels, richtlijnen, beleid, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke diensten voordat u deze gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Lees deze overeenkomst voordat u verdergaat, omdat het openen, browsen of anderszins gebruiken van de site aangeeft dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst.

U mag via deze Site geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden, distribueren of anderszins publiceren dat (a) bugs, virussen, wormen, valluiken, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch of discriminerend is, of aanleiding zou kunnen geven tot enige burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de wetten van de VS of de wetten van enig ander land dat mogelijk van toepassing is; of (c) de auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon schendt of overtreedt. www.goosdee.com kan u een accountidentificatie en wachtwoord geven zodat u bepaalde delen van deze site kunt openen en gebruiken. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht bevoegd te zijn om de Site te bezoeken en te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, en

www.goosdee.com heeft geen verplichting om de bron van een dergelijke toegang tot of gebruik van de Site te onderzoeken.

Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren door uw gebruik van de Site, bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik deze site dan alleen onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Site door deze alleen in uw internetbrowser weer te geven met het oog op winkelen en niet voor enige commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door

www.goosdee.com vooraf. Elke overtreding van deze Overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de licentie die in deze paragraaf is verleend, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Tenzij uitdrukkelijk vooraf toegestaan ​​door ons bedrijf, zullen alle materialen, inclusief afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen, iconen, foto's, programma's, muziekclips of downloads, videoclips en geschreven en andere materialen die deel uitmaken van deze Site (gezamenlijk de “ Inhoud”) zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen enkel commercieel gebruik maken van de informatie die op de Site wordt aangeboden, of de Site gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als we van mening zijn dat het gedrag van klanten in strijd is met toepasselijke wetten of schadelijk is voor onze belangen. U mag deze site of enig deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, er afgeleide werken van maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins exploiteren, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan ​​door ons bedrijf. .

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en transmissies. en alle verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U zult dit onmiddellijk op de hoogte stellen

www.goosdee.com op de hoogte van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze site.

Jouw winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg